OVER VERONI


Wanneer je de moed hebt om vanuit je hart te kijken naar je spanningen, je verdriet en je boosheid, krijg je zicht op je eigen persoonlijke kracht, liefde en schoonheid. Ik leer je met compassie, begrip en zonder oordeel te kijken naar jezelf en geef je concrete handvatten om met je verdriet, boosheid en spanningen om te gaan.

Kleine groepen en een veilige sfeer

Sinds 2006 heb ik mijn praktijk aan huis in Diepenveen. Daar werk ik graag met individuele trajecten en geef Mindfulness trainingen aan kleine groepen in een veilige sfeer.

Ik ben erop uit dat de individuele counseling en Mindfulness trainingen voor iedereen toegankelijk zijn en houd daar bewust rekening mee in de tarieven.

Centrum voor Psychosynthese Holland

In de periode 2002 t/m 2006 heb ik de opleiding Psychosynthese counsellor-gids gevolgd en afgerond aan het Centrum Psychosynthese Holland in Amersfoort.
Ik ben geregistreerd in het register van het centrum voor Psychosynthese Holland. Regelmatig volg ik bijscholing om ijn professionaliteit te waarborgen.

Telefoonnummer praktijk: 06–31214837Privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
· of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE NOTA
Op de factuur die u ontvangt staan onderstaande gegevens die door de bijv. de zorgverzekeraar of uw werkgever gevraagd worden, zodat u deze nota waar mogelijk kan declareren.
• Uw naam, adres en woonplaats
• uw geboortedatum
• de datum en korte omschrijving van de aard van de sessies, bijvoorbeeld: training mindfulness of individuele psychosynthese therapie.
• de kosten van het consult

Als hulpverlener dien je het fijnbesnaarde instrument te zijn om de zuivere en juiste toon in de hulpverleningsrelatie aan te slaan. Daarvoor is het nodig om je zelf ook steeds onder ogen te komen en bij te scholen. Daarvoor volg ik supervisie en intervisie en doe verschillende nascholings cursussen.

Naar Facebook pagina Naar LinkedIn pagina
Veroni psychosynthese mindfulness counseling“Ik leer je voor jezelf te zorgen, zolang dat nodig is!”